Traducción de holandes al español.

Ya me has traducido en otra ocasion. Resulta que por fin tengo la informacion que necesitaba sobre una antigua fabrica de tabacos de Holanda y ahora necesito saber que es lo que pone.
En la fotocopia que me han mandado hay en algunas palabras que no sale muy bien y no esta las palabras completas por lo que te pongo puntos suspensivos... Para que puedas saber segun el texto lo que pone.
Hay va el texto:
Geschiedenis van het bedrijf.
Willem Frederik Smit werd op 23 februari 1872 geboren in het Gelderse Drempt, niet ver van Doesburg gelegen. Zijn familie, al generaties lang herenboeren, bewoonde de huize Wijdorp.
Na zijn lagere schooltijd in Drempt verhuisde het gezin Smit naar Doesburg. Daar bezocht hij de Mulo en bekwaamde zich verder in de moderne talen. Hoewel hij uit een geslacht van boeren en dokters stamde, werd voor hem als de jongste uit het gezin, om verschillende redenen de loopbaan van sigarenfabrikant gekozen. Als volontair achtereenvolgens te Dieren, Nijmegen en Wageningen bij verschillende tabaksbedrijven leerde hij in de praktijk de knepen van het vak. Na de leerschool van de sigarenfabricage vertrok kij naar Rótterdam als volontair bij de bekende tabakshandel R.P.R. Van Riemsdijk. Bij deze makelaar met vele buitenlandse relaties kwam hij in contact met de grote lijnen van de internationale tabakshandel. Hier kwam hij ook in contact met zijn latere compagnon Paul ten Hove. Deze was eveneens volontair, maar bij een andere firma.
Na het vertrek uit Rotterdam begon Willem Frederik Smit op 1 januari 1894 een kleine sigarenfabriek in Doesburg. Een jaar later kwam het compagnonschap met Paul ten Hove tot stand (1 januari 1895) en de Firma en Ten Hove was geboren.
De beide jonge fabrikanten besloten het volgende jaar de fabriek naar Kampen te verplaatsen, waar de sigarenindustrie vaste voet gekregen had. Dit gebeurde op 1 januari 1896. Er was in Doesburg een tekort aan voldoende sigarenmakers, Daarnaast lag Doesburg ver buiten de route van de tabaksreizigers.
In kampen waren Smit en Ten Hove erin geslaagd om een pand aan de Oudestraat te betrekken. In die tijd was de Oudestraat nog veel minder winkelstraat dan nu. Er stonden ook woonhuizen tussen de winkels. In de volgende jaren breidde het kleine fabriekje zich langzaam uit. Het nieuw verworven fabriekspand aan de Buiten Nieuwstraat was veel te krap. In September 1896 kreeg de firma toestemming om er een droogkamer in te richten. In 1906 werd het hoekpand aan de Breedesteeg eveneens aangekocht. Voorheen was er een textielwinkel gevestigd. De beide fabriekspanden werden samengetrokken tot één pand, het huidige nummer 45. ¿Achter één totaal nieuwe gevel verrees in 1906 een groot fabriekspand van een begane grond en twee verdiepingen onder een b?. Van rondbogen. ¿Het gehele fabriekscomplex was opgetrokken in de omstreeks de eeuw?. Moderne art-nouveau-stijl. ¿De achter de panden gelegen tuinen werden geheel dicht?. Als fabrieksruimte. Dit was niet voldoende voor de sterrk groeiende fabriek. In 1909, ¿09?., 1935, 1936 en 1938 vonden uitbreidingen plaats. ¿Als gevolg van de ruimtenood wer?. Aan de Ijsseldijk een imposant pakhuis gebouwd. De Kamper architect G.B. Broekema het gebouw in de toen nieuwe skeletbouw, waarbij de muren het sluitstuk vormen.
De oprichters van de firma, W.F. Smit en P. Ten Hove waren toen allang niet meer wer het bedrijf. Ten Hove was in mart 1930 overleden. ¿Op 8 januari 1941 overleed W.F.S?. ¿Stond bekend als? ¿Een altijd bezig en huiselijk man met weinig neiging voor uitgebreide?. ¿En gezelschappelijk verkeer?. ¿In de fabriek was de compagnon Ten Hove de gemakkelij?. Zakenman, die het contact met de buitenrelaties onderhield. Volgens mr. J.H.P. Enn Smit een sociaal bewogen man.? ¿Zijn groote en verkelijke belangstelling voor het we?. Zijn arbeiders en zijn zachte aard, ¿sterkten zijn onvermoeide pogingen om het lot v? Die onder hem verkten te verbeteren. Hij begreep ook, ¿dat het welzijn der werkers inv? ¿Op de kwaliteit van het geproduceerde?. Smit zal dit waarschjnlijk niet alleen hebber realiseren. Daarvoor had hij ook de hulp nodig van zijn compagnon Ten Hove.
Het gevolg was dat de mensen graag werkten bij Smit en Ten Hove. ¿Als ontspanning? ¿Personeelsbinding werden bijvoorbeeld in januari 1908 en 1909 schaatswedstrijden g?. Het personeel werd in kleine kring feestelijk herdacht. ¿Ieder personeelslid kreeg een envelo? Inhoud. Het 50-¿Jarig bestaan kon vanwege de oorlogsomstandigheden niet in ma? Worden gevierd, maar in 1950 met onder meer een feetavond.
Ondanks het feit dat minder mensen gingen roken werd in 1961 een filial geopend in Lemmer. In 1969 werd een samenwerking aangegaan met het Douwe Egbertsconcern. ¿In datzelfde jaar kreeg de firma het felbegeerde predicaat? ¿Koninklijke? Toegekend. In 1970 kreeg Douwe Egberts een meerderheidsbelang in Smit en Ten Hove. In verband met het verzorgen van de export werd de firma in datzelfde jaar omgezet in een naamloze vennootschap. Voor de eerste maal werden als directeur benoemd P.A. Ten Hove en W.F. Smit.
Medio 1971 vonden er belangrijke wijzigingen wijzigingen plaats in het Nederlands Vennootschapsrecht. Een nieuw sort vennootschap, ¿de besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid? B.V. Deed zijn intrede. In verband met het bovenstaande besloot de raad van bestuur en de directie van het Douwe Egbertsconcern om de tot dit bedrijf behorende dochterondernemingen, waaronder Smit en Ten Hove, met ingang van 1 juli 1972 om te zetten in besloten vennootschappen.
In 1976 verhuisde het bedrijf naar het voormalig Distributiecentrum van Douwe Egberts aan de Industrieweg. Drie jaar later werd Smit en Ten Hove en de Panter Sigarenfabrieken uit Veenendaal samengevoegd tot D.E. Sigaren B.V. De productie van de bekende Balmoralsigaren werd verplaatst naar Veenendaal. In 1983 werd D.E. Sigaren B.V. Op haar beurt overgenomen door Agio Sigarenfabrieken N.V.
Un millon de gracias. Traducir este texto es para mi muy importante.
1

1 Respuesta

0 pts.
Demasiado largo.

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas