Comunitat propietaris

Soc el president de la comunitat de propietaris i he heredat el dubte de un vei que no ha pagat des-de l'any 1999. ¿De quina manera puc exigir-le que pague? Fa uns mesos que no sabem res d'aquesta persona.

1 respuesta

Respuesta
1
Estimat amic:
Segons diu la vigent Llei de propietat horizontal, els deutes dels propietaris poden reclamar-se tot i que siguen de 15 anys d'antiguitat.
Jo et recomane que convoques una reunió de veins (que convoques a aquest vei amb un telegrama certificat) i que una vegada a la reunió es fique al acta el import i detall de les quantitats pendents. Es mólt important que se faculte al president de la comunitat (i que conste en acta tot aixó) per nomenar advocat i procurador.
Una vegada acabada la reunió es fonamental que es notifique per conducte de telegrama certificat l'acord de la junta de propietaris donant-li un plaç per al pagament.
Si a partir d'eixe moment i una vegada complit el plaç ell no liquida tot el deute, es pot nomenar advocat i procurador per a demandar-lo. (En tal cas els honoraris de advocat i de procurador es vería obligat a abonarlos el deudor).
Espere haver sigut de utilitat.
Att.
Carlos Pére.
P.D. Confíe disculpes la meua ortografía valenciana (Crec que no es la mes correcta del mon).

Añade tu respuesta

Haz clic para o

Más respuestas relacionadas