gerd xcvx

gerd xcvx

gerd790
 Alemania @gerdxcvx desde - visto
Preguntar

Experiencia

نهال ها گیاهان جوانی هستند که هنوز گل نداده اند. این اصطلاح برای جواند جواند جوتند استفاده می شود. ماد ری خود مستقل نیستند.
کاشت نهال مزایای زیادی دارد. یک مزیت این است که نگهداری از  خرید نهال گردو چندلر  ها راحت تر از گیا هان بالغ است. نهال ها همچنین از نظر جوانه زنی و رشد نسبت به گیاهان بالغ از میزان م وفقیت بالاتری برخوردار هستند. علاوه بر این، نهال ها معمولاً هزینه بالغ دارن د.
یاشت نهال این است که به شما امکان می دهد در فصل ر شد شروع کنید. با طولانی کنید. خرید نهال  به شما این امکان را می دهند که گ یاهانی را پرورش دهید که بومی منطقه شما نیستند.
یستند . نهاح تی توسط آب و هوای بد، مراقبت نامناسب یا پیوند ضعیف آسیب ببینند.
با وجود برخی معایب، مزایای کاشت نهال بسیار بیشتر از معایب آن است. مراقبت از نهال ها آسان تر است، درصد موفقیت بالاتری دارد و هزینه کمت ری نسبت به گیاهان بالغ دارد. انواع نهال  به شما امکان شروع فصل رشد را م ی دهند و به شما اجازه منطقه شما نیستند پرو رش دهید.

Aún no ha realizado ninguna actividad pública.